Skażenie wody w Kleszczowie !

ZAWIADOMIENNIE SKAŻENIA WODY W WODOCIĄGU W 
KLESZCZOWIE 

Prosimy mieszkańców, aby nie korzystali z wody do celów bytowych (gotowania, picia, mycia i tym podobnych) !

 

Co zrobiliśmy?  

 1. Po skażeniu wody w sierpniu 2022 wykonaliśmy uszczelnienie obudowy studni S1 i S2 w Kleszczowie i zainstalowaliśmy specjalną lampę, której zadaniem jest dezynfekcja wody promieniami UV, 
 1. W dniu 15 grudnia 2023 pobraliśmy i przekazaliśmy próbki wody do badań, 
 1. W dniu 18 grudnia o 11:40 otrzymaliśmy wyniki badań z laboratorium. Wykazały one przekroczenie ilości bakterii grupy coli; 
 1. Powiadomiliśmy Sołtysa Kleszczowa, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i Wójta Gminy Zabierzów;  
 1. Dokonaliśmy inspekcji ujęć wody oraz urządzeń dezynfekujących wodę; 

 

Co zrobimy?  

 1. Zapewnimy od 14:00 zastępczy punkt poboru wody: nowa Świetlica Wiejska oraz plac Zabaw;   
 1. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja, a następnie płukanie sieci wodociągowej;  
 1. wtorek i we środę pobierzemy wodę z 5 punktów w Kleszczowie, aby dokonać jej ponownego badania;  
 1. Informacje o stanie wody będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem
  Facebook’a i strony internetowej PUK Zabierzów. 

 

Pierwsze wyniki badań otrzymamy w czwartek – najszybszy możliwy termin!
Robimy wszystko, by woda była zdatna do użytku przed świętami!

Z wyrazami szacunku, 

Marek Janas 
Prezes Zarządu PUK Zabierzów Sp. z o.o.