Czysta i znakomita woda w zasięgu Twojej ręki!

20 ujęć wód podziemnych, z czego 15 ujęć to studnie głębinowe, a pozostałe 5 stanowią źródła.

Ponadto na system wodociągowym składają się 22 zbiorniki retencyjne na wodę pitną, 15 hydroforni i 8 pompowni.

* Średnia dla ujęć PUK w mg/l. Zobacz pełną tabelę

Wszystkie ujęcia zasila górnojurajski poziom wodonośny i ujmowana woda nie wymaga uzdatniania

Jedynie studnia głębinowa Rząska R4 posiada nowoczesną SUW (Stację Uzdatniania Wody) ze względu na ponadnormatywne zawartości żelaza w wodzie surowej.

Dzięki SUW woda tłoczona do sieci wodociągowej zawiera ilość żelaza zgodną Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Spółka posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne na korzystanie i pobór wód podziemnych z posiadanych ujęć wody.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku, jakość wody jest monitorowana w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa. W tym celu rocznie pobiera się około 70 próbek i następnie woda badana jest w akredytowanym Centralnym Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa.

Ponadto jakość wody badana jest przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, których decyzje o jakości wody zamieszczane są na stronie internetowej PUK-u. Wyniki przeprowadzonych wewnętrznych badań wody są także zamieszczane na stronie Spółki.

Woda surowa poddawana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu, która jest prowadzona na każdym ujęciu oprócz źródła Balice "Pod Jałowcem", gdzie występuje wyłącznie dezynfekcja za pomocą lampy UV.

Ponadto lampy UV są zastosowane dla ujęć: Aleksandrowice, Brzoskwinia, Nielepice, Rudawa, Zelków Gacki.

Substancje mineralne
w wodzie wodociągowej

Przykładowe ujęcia wody. Wartości podane w mg/l

Lp. Obiekt Magnez Sód Potas Wapń Siarczany Chlorki Mangan
1 Zabierzów S-1 7,6 17 3,7 110 43 24 <0,002
2 Rudawa "Graność" 13 8 1,1 106 30 24 <0,002
3 Kobylany KG-1 4,6 16 0,79 91 40 27 <0,002
4 Bolechowice SW I 4,6 13 0,87 90 30 24 <0,002
5 Zelków O-1 * <4 * * 12 8 <0,002
6 średnia dla ujęć PUK 7,5 13,5 1,6 99 31 21,4 <0,002
7 ZUW Rudawa
(woda krakowska dostarczana do Gminy Zabierzów)
9,9 b/d b/d 87 51 34,5 <0,002

Magnez (Mg2+)

Magnez jest ważnym budulcem kości oraz komórek, zwłaszcza komórek mięśni. Uczestniczy w utrzymaniu równowagi systemu nerwowego i jest składnikiem wielu enzymów. Jego niedobór powoduje rozdrażnienie, nerwowość oraz skurcze.

Sód (Na+)

Sód jest konieczny w utrzymaniu prawidłowej gospodarki wodnej organizmu oraz wpływa na prawidłową pracę mięśni (ich skurcze).

Potas (K+)

Odpowiada za regulację poziomu wody w komórkach. Potas uczestniczy w przesyłaniu impulsów nerwowych oraz w skurczach mięśni. Jego deficyt powoduje osłabienie, spadek ciśnienia krwi, zaparcia, ogólne zmęczenie oraz nerwowość.

Wapń (Ca2+)

Jest głównym składnikiem kości oraz zębów. Wpływa na koagulację krwi oraz reguluje pracę serca. Niedobór wapnia powoduje głównie osteoporozę, ale także nadmierną potliwość, nerwowość, wymioty oraz skurcze.

Siarczany (SO42–)

Siarka ma bardzo duże znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu komórek, wchodzi również w skład wielu enzymów.

Chlorki (Cl–)

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, m.in. są odpowiedzialne za prawidłowe ciśnienie osmotyczne w komórkach. Biorą udział w procesach trawiennych będąc składnikami kwasów żołądkowych.

Wodorowęglany (HCO3-)

Pomagają utrzymać równowagę kwasową w żołądku i jelitach oraz przyspieszają trawienie. Są również skuteczne w zwalczaniu zatrucia alkoholowego.

Mangan (Mn2+)

Jest odpowiedzialny za syntezę cholesterolu, wchłanianie węglowodanów, tłuszczów oraz białek. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i rozwoju układu kostno-stawowego oraz jego właściwe stężenie korzystnie wpływa na pracę serca.