Awaria Chrosna

Opublikowano dnia 28 luty 2024 r.

 

UWAGA !!!

 

Awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Chrosna
Mogą wystąpić czasowe braki w dostawie wody.
Pracownicy PUK Zabierzów pracują nad usunięciem awarii.
Przewidywany czas usunięcia awarii do  godz. 12:00
Przepraszamy za kłopoty w dostawie wody.

Awaria Brzezie

Opublikowano dnia 27 luty 2024 r.

 

UWAGA !!!

 

Awaria na sieci wodociągowej  w miejscowości
Brezie
Mogą wystąpić czasowe braki w dostawie wody przy ulicach:
Zarzecze, Brzozowa, Polna, Stroma, Wiśniowa, Kuczwody
Pracownicy PUK Zabierzów usuwają awarię.
Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 12:00
Przepraszamy za kłopoty w dostawie wody.

Wymiana wodomierzy

Opublikowano dnia 22 luty 2024 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że

od lutego 2024 roku wykonujemy planowaną wymianę wodomierzy głównych
założonych w roku 2019 lub wcześniej w miejscowości:

Zabierzów
ul. Dębowa , Działkowa, Nad Wodą, Sportowa, Brzozowa, Kamienna, Widokowa

Wymiana wodomierzy głównych jest na koszt PUK Zabierzów Sp. z o. o.

Wymiana wodomierzy ogrodowych oraz ściekomierzy, które mają nieważną datę
legalizacji jest odpłatna.

Pracę realizowane będą przez Monterów
PUK Zabierzów Sp. z o. o.
w godzinach 8:00-17:00, w dniach pon.-sob.


Oferta Pracy PUK Zabierzów

Opublikowano dnia 12 luty 2024 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ZABIERZÓW SP. Z O.O.

zatrudni pracownika na stanowisko:

Inżynier Inżynierii Środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

Oferta Pracy

Operator Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych

Oferta Pracy


Internetowe Biuro Obsługi PUK Zabierzów

W związku z kłopotami w dostarczeniu faktur papierowych przez listonoszy, zachęcamy do rejestracji w naszym Internetowym Biurze Obsługi.

Informacje o rejestracji

Po zalogowaniu się do IBO PUK Zabierzów mają Państwo wgląd na:

  • saldo należności,
  • faktury,
  • odczyty.

Możliwość zgłoszeń:

  • spraw
  • odczytu wodomierza

Wyłączenie wody w miejscowości Zelków

Opublikowano dnia 24 styczeń 2024 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o. o.
informuje, że z powodu rozbudowy sieci wodociągowej dnia:
26 stycznia 2024 (Piątek) w godzinach 9.00 – 13.00
zostanie wyłączony wodociąg w miejscowości:

Zelków
ul. Widokowa (od ul. Tadeusza Kościuszki)
ul. Kwiatów Polskich

Za wszelkie utrudnienia wynikłe w tym dniu w korzystaniu z sieci przepraszamy.

24 Stycznia (Środa) Kasa i Biuro czynne do godz. 12:00

Opublikowano dnia 18 styczeń 2024 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.
informuje, że w dnia 24.01.2024 r. (Środa)
Kasa i Biuro będą czynne do godz. 12:00

Za utrudnienia w tym dniu przepraszamy.

 

 

Skażenie wody w Kleszczowie – komunikat 4 – Woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 19 grudnia 2023 r. z punktów: hydrofornia oraz z dwóch punktów czerpalnych stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej wodociągiem publicznym Kleszczów

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów
domowych.

Pobierz poniżej komunikat Sanepidu oraz decyzję:

Komunikat Sanepidu
Decyzja Sanepidu dot. zdatności wody do użytku w Kleszczowie

Skażenie wody w Kleszczowie – Komunikat 4

DOPUSZCZENIE WODY DO SPOŻYCIA MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE DECYZJĄ SANEPID, PODJĘTĄ NA PODSTAWIE PEŁNYCH WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCI WODY W KLESZCZOWIE, KTÓRTE BĘDĄ ZNANE W PIĄTEK 22 XII 2023.

Pismo dotyczące jakości wody z Sanepidu oraz badanie pięciu próbek wody z Kleszczowa można pobrać poniżej

Pismo jakość wody
Sprawozdanie z badań 6363
Sprawozdanie z badań 6364
Częściowe sprawozdanie z badań 6365a
Częściowe sprawozdanie z badań 6366a
Częściowe sprawozdanie z badań 6367a

Skażenie wody w Kleszczowie – komunikat 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKAŻENIA WODY W KLESZCZOWIE

 

CO SIĘ STAŁO?

– 15 XII 2023 (piątek) akredytowane laboratorium GBA pobrało próbki wody z 5 wodociągów na terenie gminy, w tym jedną z Kleszczowa. Badanie przeprowadzono w ramach stałego monitoringu jakości wody, prowadzonego przez PUK Zabierzów i uzgodnionego z SANEPID.

– 18 XII 2023 o 11:40 (poniedziałek) PUK otrzymał od laboratorium GBA informację email o przekroczeniu parametru grupy coli (w liczbie 10 jednostek) w wodociągu Kleszczów w próbce pobranej w dniu 15 XII.

 

CO ZROBILIŚMY?

– 18 XII 2023 – PUK, po otrzymaniu email z GBA, bezzwłocznie uruchomił procedurę działania na wypadek skażenia wody. W jej ramach:

– przeprowadziliśmy inspekcję ujęć wody, urządzeń dezynfekujących wodę pitną i zbiornika w Kleszczowie. Nie stwierdziliśmy wad i nieprawidłowości,

– wysłaliśmy informację (emaile, facebook, strony internetowe, ogłoszenia papierowe na słupach) do: Sołtysa i mieszkańców Kleszczowa, SANEPID, oraz Wójta Gminy,

– uruchomiliśmy zastępcze punkty poboru wody w Kleszczowie: nowa Świetlica Wiejska oraz plac zabaw,

– Zamontowaliśmy dodatkowy punkt chlorowania w hydroforni w Kleszczowie w celu dodatkowej dezynfekcji wody,

– Wysłaliśmy komunikat SANEPID do zainteresowanych osób, korzystając z facebook, www i email,

– wykonaliśmy pomiary chloru w wodzie w wodociągu w Kleszczowie,

– przepłukaliśmy sieci wodociągowe poprzez hydranty. Prace były kontynuowane
18 XII i 19 XII,

– zamówiliśmy na 19 XII (wtorek) pobory próbek wody przez dwa akredytowane laboratoria (Wodociągi Miasta Krakowa oraz POL-CARGO MEDYKA z Katowic).

– 19 XII 2023 pobrane zostały trzy próbki wody z sieci wodociągowej i oddane do badań. Z uwagi na metodykę badań próbek wody, czas oczekiwania na wyniki wynosi 72 godziny. Oznacza, to że pełne wyniki badań będą znane w piątek 22 XII.

– W dniu 20 XII 2023 otrzymaliśmy częściowe wyniki badań wody z laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa, które potwierdzają brak bakterii grupy coli i Escherichia coli. JEDNAK DOPUSZCZENIE WODY DO SPOŻYCIA MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE DECYZJĄ SANEPID, PODJĘTĄ NA PODSTAWIE PEŁNYCH WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCI WODY W KLESZCZOWIE, KTÓRTE BĘDĄ ZNANE W PIĄTEK 22 XII 2023.

 

CO ZROBIMY?

– Nadal będziemy płukać sieć wodociągową w Kleszczowie.

– Będziemy badać stężenie chloru w wodzie na końcówkach sieci wodociągowej.

– Codziennie dostarczymy świeżą wodę w beczkowozach dla mieszkańców Kleszczowa.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Woda w ujęciach badana jest regularnie przez SANEPID (monitoring zewnętrzny) i przez PUK (monitoring wewnętrzny). W roku 2023 pobrano ze wszystkich ujęć w Gminie łącznie 144 próbki wody w celu zbadania jej jakości. Żadne badanie, za wyjątkiem badania w dniu 15 XII 2023 w Kleszczowie, nie wykazało przekroczenia norm.

Harmonogram ww. badań jest ustalany, w porozumieniu z SENPID, co roku w grudniu na następny rok kalendarzowy. W Kleszczowie w roku 2023 dokonano łącznie 6 badań wody. Pięć z 6 badań nie wykazało przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody. Ostatnie badanie, które potwierdziło dobrą jakość wody w Kleszczowie miało miejsce 25 X 2023.

Pracownicy PUK podejmują wszelkie działania, aby woda zdatna do picia dostępna była dla mieszkańców Kleszczowa przed świętami.

 

Z wyrazami szacunku,

Marek Janas
Prezes Zarządu
PUK Zabierzów Sp. z o.o.