Wykaz Ujęć Badania Wody

Sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia

L.p. Nazwa ujęcia Rodzaj ujęcia Wykaz zaopatrywanych miejscowości Najnowsze badania
Monitoring A
(podstawowy)
Monitoring B
(szczegółowy)
1 Aleksandrowice Z-1, Z-2 źródła Aleksandrowice      13.05.2024      24.05.2023
2 Balice B-1, studnia głębinowa Balice     05.07.2024      10.05.2023
3  „Pod Jałowcem” źródło
4 Bolechowice SW-I studnia głębinowa Bolechowice      04.03.2024       24.05.2023
5 SW-II studnia głębinowa
6 Brzoskwinia ZR-2 źródło Brzoskwinia, Chrosna       05.07.2024      22.03.2023
7 Burów S-1 studnia głębinowa Burów      04.03.2024      31.10.2023
8 Karniowice P-1 (rezerwowa) studnia głębinowa Karniowice       05.07.2024      15.02.2023
P-2 studnia głębinowa
9 Kleszczów

 

S-1 studnia głębinowa Kleszczów       13.05.2024      29.08.2023
10 S-2 studnia głębinowa
11 Kobylany KG-1 studnia głębinowa Kobylany, Więckowice      04.06.2024      27.09.2023
12 K-2 studnia głębinowa Brzezinka      05.02.2024      29.08.2023
13 Nielepice S-1 studnia głębinowa Nielepice       05.07.2024      31.10.2023
14 Radwanowice R-1 studnia głębinowa Radwanowice      13.05.2023      27.06.2023
15 Rudawa „Graność” źródło Rudawa, Niegoszowice, Kochanów, Pisary, Młynka      05.02.2024      27.06.2023
16 Rząska R-4 studnia głębinowa Rząska, Szczyglice       04.06.2024       28.11.2023
17 Zabierzów S-1 studnia głębinowa Zabierzów      04.06.2024      30.01.2024
18 Zelków S-1 studnia głębinowa Zelków       04.03.2024      24.05.2023
19 O-1 studnia głębinowa
20 Zelków ŹR-1, ŹR-2, ŹR-3 źródła Ujazd, Brzezie      04.06.2024      27.09.2023

Informacja PPIS z dnia 30.11.2023 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Karniowice, Kleszczów, Zelków, Rząska, Gacki-Brzezie, Zabierzów, Kobylany, Radwanowice.

Informacja PPIS z dnia 02.08.2023 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Radwanowice, Balice, Kobylany, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Nielepice.

Informacja PPIS z dnia 19.01.2024 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Balice, Bolechowice, Burów, Zelków, Rząska, Gacki-Brzezie, Zabierzów, Kobylany.

Informacja PPIS z dnia 23.01.2024 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Karniowice, Nielepice, Radwanowice, Rząska, Bolechowice, Kobylany, Zabierzów, Zelków, Gacki-Brzezie, Balice.

Informacja PPIS z dnia 15.02.2024 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Balice, Bolechowice, Brzezinka, Gacki-Brzezie, Rudawa, Rząska.

Informacja PPIS z dnia 27.02.2024 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Aleksandrowice, Brzezinka, Rudawa, Radwanowice, Nielepice, Rząska, Brzoskwinia.