Skażenie wody w Kleszczowie – Komunikat 4

DOPUSZCZENIE WODY DO SPOŻYCIA MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE DECYZJĄ SANEPID, PODJĘTĄ NA PODSTAWIE PEŁNYCH WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCI WODY W KLESZCZOWIE, KTÓRTE BĘDĄ ZNANE W PIĄTEK 22 XII 2023.

Pismo dotyczące jakości wody z Sanepidu oraz badanie pięciu próbek wody z Kleszczowa można pobrać poniżej

Pismo jakość wody
Sprawozdanie z badań 6363
Sprawozdanie z badań 6364
Częściowe sprawozdanie z badań 6365a
Częściowe sprawozdanie z badań 6366a
Częściowe sprawozdanie z badań 6367a