Skażenie wody w Kleszczowie – komunikat 4 – Woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 19 grudnia 2023 r. z punktów: hydrofornia oraz z dwóch punktów czerpalnych stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej wodociągiem publicznym Kleszczów

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów
domowych.

Pobierz poniżej komunikat Sanepidu oraz decyzję:

Komunikat Sanepidu
Decyzja Sanepidu dot. zdatności wody do użytku w Kleszczowie