Skażenie wody w Kleszczowie – Komunikat 2

Prosimy mieszkańców Kleszczowa, aby nie korzystali z wody do celów bytowych (gotowania, picia, mycia i tym podobnych) .

 

Co zrobiliśmy?  

 1. Zapewniliśmy zastępcze punkty poboru wody: nowa Świetlica Wiejska oraz 
  plac Zabaw  
 1. Wykonaliśmy inspekcje studni głębinowych  oraz zbiornika wody pitnej w Kleszczowie i nie stwierdziliśmy wad i nieprawidłowości. 
 1. Od dnia 18 grudnia 2023 zwiększyliśmy dawki substancji dezynfekującej oraz rozpoczęliśmy płukanie sieci wodociągowej (prace kontynuowane w nocy) 
 1. W dniu  19 grudnia 2023 pobrane zostały próbki wody z sieci wodociągowej i oddane do badań do akredytowanego laboratorium (z uwagi na metodykę badań próbek wody pod kątem bakteriologii czas oznaczenia niektórych parametrów wynosi 72 godziny) 

 

Co zrobimy?  

 1. Będziemy kontynuować płukanie sieci wodociągowej. 
 1. Będziemy badać stężenia dezynfekanta w wodzie na końcówkach sieci wodociągowej. 
 1. Pozyskamy częściowe wyniki badań z laboratorium po przeprowadzeniu analiz (prawdopodobnie we czwartek).  
 1. Informacje o stanie wody będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem
  facebook i strony internetowej PUK Zabierzów. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Janas 
Prezes Zarządu PUK Zabierzów Sp. z o.o.