Rozeznanie cenowe rynku

Opublikowano dnia 21 lipca 2022 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

W związku planowaną realizacją usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gm. Zabierzów w sezonie 2022/23, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. poszukuje pojazdów, które mogłyby zostać wynajęte do zrealizowania powyższego zadania.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie kosztów dzierżawy sprzętu.

PUK Zabierzów Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy ogólne założenia dotyczące planowanego przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia: pojazdy (np. traktory, samochody) z pługami odśnieżnymi i piaskarkami lub same pojazdy bez osprzętu do zimowego utrzymania dróg, ale mające zaczepy typu TUZ kat. II lub kat. III;
  2. Zamawiający wstępnie szacuje, że jeden dzierżawiony pojazd może przejechać do 3000 km w sezonie w zależności od miejsca i od warunków meteorologicznych;
  3. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy przedstawić cenę netto i brutto za dzierżawę sprzętu za każdy przejechany kilometr;
  4. Cena powinna zawierać: paliwo, naprawy, przeglądy okresowe i obowiązkowe ubezpieczenie OC;
  5. Informacja o rozeznaniu cenowym rynku:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.  informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych;

  1. Prosimy o przesłanie kalkulacji cenowych w terminie do 15.08 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@pukzabierzow.pl;
  2. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 285 36 71 w. 50.