Nieprzyjemny zapach

Opublikowano dnia 21 wrzesień 2022 r.

 

Przyczyny nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji

Przyczyną nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z kanalizacji mogą być błędy w wykonaniu samej instalacji sanitarnej (nieszczelna instalacja) bądź źle działająca wentylacja. Generalnie każdy pion kanalizacyjny powinien być wyprowadzony ponad dachposiadać wywiewkę lub kończyć się w łazience zaworem napowietrzającym. W przeciwnym razie może dojść do cofania powietrza z otworów kanalizacyjnych pod wpływem powstałego tam ciśnienia. Dlatego tak ważne jest montowanie poszczególnych elementów instalacji o odpowiedniej przepustowości z zachowaniem właściwych spadków i średnicy oprzyrządowania. Funkcję ochronną przed nieprzyjemnymi zapachami w pomieszczeniu pełni syfon wypełniony wodą. Jeśli dojdzie do wyschnięcia tej wody zapachy będą docierać do wnętrza. W takim przypadku (np. po długiej nieobecności w domu) trzeba przelać syfon czystą cieczą.

Co należy sprawdzić:

  1. Czy jest wentylacja wyprowadzona ponad dach lub instalacja kończy się zaworem napowietrzającym.
  2. Czy instalacja jest szczelna, czy połącznia rur są prawidłowe
  3. Czy jest syfon, kratka odpływowa zalana wodą w każdym miejscu ujścia nieczystości do kanalizacji.