Kolejność i standard odśnieżania dróg

Sprawdź swoją ulicę

Generated by wpDataTables

 

Jeśli na liście nie znajdą Państwo swojej ulicy, ulica ta może być drogą krajową, wojewódzką lub powiatową. Jeśli nie wiecie Państwo kto nią zarządza, to prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie pomoc.pukzabierzow.pl. Odpowiemy na pytanie i jeśli trzeba  skorygujemy dane w tabeli.

 

Kolejność Długość i kryteria
1 42km dróg. Drogi po których porusza się komunikacja zbiorowa.
2 48km dróg. Drogi łączące sołectwa lub ich części.
3 +150km dróg. Drogi osiedlowe, dojazdy do posesji.

 

Standard Kryteria jakościowe utrzymania
I Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz. Drogi gminne nie są utrzymywane w tym standardzie.
II Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.
III Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu > 4 proc (czyli spadek większy niż 4m na odcinku 100m), na przystankach autobusowych oraz  w innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.