Wykaz Ujęć Badania Wody

Sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia

L.p. Nazwa ujęcia Rodzaj ujęcia Wykaz zaopatrywanych miejscowości Najnowsze badania
Monitoring A Monitoring B
1 Aleksandrowice Z-1, Z-2 źródła Aleksandrowice      01.12.2021 data
2 Balice B-1, studnia głębinowa Balice      01.02.2022      19.04.2021
3  „Pod Jałowcem” źródło
4 Bolechowice SW-I studnia głębinowa Bolechowice     21.02.2022      31.03.2021
5 SW-II studnia głębinowa
6 Brzoskwinia ZR-2 źródło Brzoskwinia, Chrosna      14.12.2021 data
7 Burów S-1 studnia głębinowa Burów     22.02.2022      18.05.2021
8 Karniowice P-1 (rezerwowa) studnia głębinowa Karniowice      14.12.2021 data
P-2 studnia głębinowa
9 Kleszczów S-1 studnia głębinowa Kleszczów      13.07.2021      15.12.2021
10 S-2 studnia głębinowa
11 Kobylany KG-1 studnia głębinowa Kobylany, Więckowice     21.02.2022      08.04.2021
12 K-2 studnia głębinowa Brzezinka      24.01.2022 data
13 Nielepice S-1 studnia głębinowa Nielepice      26.10.2021      11.01.2022
14 Radwanowice R-1 studnia głębinowa Radwanowice      16.10.2021      01.07.2021
15 Rudawa „Graność” źródło Rudawa, Niegoszowice, Kochanów, Pisary, Młynka      24.01.2022       22.07.2021
16 Rząska R-4 studnia głębinowa Rząska, Szczyglice      24.01.2022       31.03.2021
17 Zabierzów S-1 studnia głębinowa Zabierzów  22.02.2022      16.02.2021
18 Zelków S-1 studnia głębinowa Zelków 21.02.2022      08.10.2021
19 O-1 studnia głębinowa
20 Zelków ŹR-1, ŹR-2, ŹR-3 źródła Ujazd, Brzezie      24.01.2022      08.10.2021