Wykaz Ujęć Badania Wody

Sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia

L.p. Nazwa ujęcia Rodzaj ujęcia Wykaz zaopatrywanych miejscowości Najnowsze badania
Monitoring A Monitoring B
1 Aleksandrowice Z-1, Z-2 źródła Aleksandrowice      02.11.2022 data
2 Balice B-1, studnia głębinowa Balice      29.08.2023      10.05.2023
3  „Pod Jałowcem” źródło
4 Bolechowice SW-I studnia głębinowa Bolechowice      31.01.2023       09.05.2022
5 SW-II studnia głębinowa
6 Brzoskwinia ZR-2 źródło Brzoskwinia, Chrosna      29.08.2023      17.03.2022
7 Burów S-1 studnia głębinowa Burów      22.02.2022      18.05.2021
8 Karniowice P-1 (rezerwowa) studnia głębinowa Karniowice      29.08.2023      11.03.2022
P-2 studnia głębinowa
9 Kleszczów S-1 studnia głębinowa Kleszczów      20.12.2022      29.08.2023
10 S-2 studnia głębinowa
11 Kobylany KG-1 studnia głębinowa Kobylany, Więckowice      27.04.2023      15.09.2022
12 K-2 studnia głębinowa Brzezinka      27.04.2023      17.08.2022
13 Nielepice S-1 studnia głębinowa Nielepice      29.08.2023      10.10.2022
14 Radwanowice R-1 studnia głębinowa Radwanowice      25.07.2023      01.07.2021
15 Rudawa „Graność” źródło Rudawa, Niegoszowice, Kochanów, Pisary, Młynka      29.08.2023      09.06.2022
16 Rząska R-4 studnia głębinowa Rząska, Szczyglice       27.04.2023       10.11.2022
17 Zabierzów S-1 studnia głębinowa Zabierzów      05.12.2022      31.01.2023
18 Zelków S-1 studnia głębinowa Zelków       27.04.2023      09.05.2022
19 O-1 studnia głębinowa
20 Zelków ŹR-1, ŹR-2, ŹR-3 źródła Ujazd, Brzezie      27.04.2023      15.09.2022

Informacja PPIS z dnia 02.08.2023 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Radwanowice, Balice, Kobylany, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Nielepice.