Wykaz Ujęć Badania Wody

Sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia

L.p. Nazwa ujęcia Rodzaj ujęcia Wykaz zaopatrywanych miejscowości Najnowsze badania
Monitoring A
(podstawowy)
Monitoring B
(szczegółowy)
1 Aleksandrowice Z-1, Z-2 źródła Aleksandrowice      31.10.2023      24.05.2023
2 Balice B-1, studnia głębinowa Balice      28.11.2023      10.05.2023
3  „Pod Jałowcem” źródło
4 Bolechowice SW-I studnia głębinowa Bolechowice      28.11.2023       24.05.2023
5 SW-II studnia głębinowa
6 Brzoskwinia ZR-2 źródło Brzoskwinia, Chrosna       15.12.2023      22.03.2023
7 Burów S-1 studnia głębinowa Burów      27.06.2023      31.10.2023
8 Karniowice P-1 (rezerwowa) studnia głębinowa Karniowice       15.12.2023      15.02.2023
P-2 studnia głębinowa
9 Kleszczów

S-1 studnia głębinowa Kleszczów       19.12.2023      29.08.2023
10 S-2 studnia głębinowa
11 Kobylany KG-1 studnia głębinowa Kobylany, Więckowice      28.11.2023      27.09.2023
12 K-2 studnia głębinowa Brzezinka      31.10.2023      29.08.2023
13 Nielepice S-1 studnia głębinowa Nielepice       15.12.2023      31.10.2023
14 Radwanowice R-1 studnia głębinowa Radwanowice      15.12.2023      27.06.2023
15 Rudawa „Graność” źródło Rudawa, Niegoszowice, Kochanów, Pisary, Młynka      31.10.2023      09.06.2022
16 Rząska R-4 studnia głębinowa Rząska, Szczyglice       27.04.2023       28.11.2023
17 Zabierzów S-1 studnia głębinowa Zabierzów      28.11.2023      31.01.2023
18 Zelków S-1 studnia głębinowa Zelków       28.11.2023      24.05.2023
19 O-1 studnia głębinowa
20 Zelków ŹR-1, ŹR-2, ŹR-3 źródła Ujazd, Brzezie      28.11.2023      27.09.2023

Informacja PPIS z dnia 30.11.2023 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Karniowice, Kleszczów, Zelków, Rząska, Gacki-Brzezie, Zabierzów, Kobylany, Radwanowice.

Informacja PPIS z dnia 02.08.2023 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Radwanowice, Balice, Kobylany, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Nielepice.