Wykaz Ujęć Badania Wody

Sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia

L.p. Nazwa ujęcia Rodzaj ujęcia Wykaz zaopatrywanych miejscowości Najnowsze badania
Monitoring A Monitoring B
1 Aleksandrowice Z-1, Z-2 źródła Aleksandrowice data data
2 Balice B-1, studnia głębinowa Balice data data
3  „Pod Jałowcem” źródło data data
4 Bolechowice SW-I studnia głębinowa Bolechowice data data
5 SW-II studnia głębinowa data data
6 Brzoskwinia ZR-2 źródło Brzoskwinia, Chrosna data data
7 Burów S-1 studnia głębinowa Burów data data
8 Karniowice P-1 (rezerwowa) studnia głębinowa Karniowice data data
P-2 studnia głębinowa data data
9 Kleszczów S-1 studnia głębinowa Kleszczów data data
10 S-2 studnia głębinowa data data
11 Kobylany KG-1 studnia głębinowa Kobylany, Więckowice data data
12 K-2 studnia głębinowa Brzezinka data data
13 Nielepice S-1 studnia głębinowa Nielepice data data
14 Radwanowice R-1 studnia głębinowa Radwanowice data data
15 Rudawa „Graność” źródło Rudawa, Niegoszowice, Kochanów, Pisary, Młynka data data
16 Rząska R-4 studnia głębinowa Rząska, Szczyglice data data
17 Zabierzów S-1 studnia głębinowa Zabierzów data data
18 Zelków S-1 studnia głębinowa Zelków data data
19 O-1 studnia głębinowa data data
20 Zelków ŹR-1, ŹR-2, ŹR-3 źródła Ujazd, Brzezie data data