Test zendesk

Podaj ilość
m3

Woda koszt aktualny:
Woda koszt po podwyżce:
Ścieki koszt aktualny:
Ścieki koszt po podwyżce:
Woda i Ścieki koszt aktualny:
Woda i Ścieki koszt po podwyżce:

* należy doliczyć abonament za odpowiedni okres