Postęp prac zbiornik Pasternik


Opublikowano dnia 30 maja 2023 r.

 

Zbiornik jest po odbiorach technicznych, zostanie napełniony wodą i zdezynfekowany.

Następnie zostaną przeprowadzone próby szczelności przejść w komorze zasuw.

Po ponownym napełnienie zbiornika zostaną pobrane próbki wody do badań.

Po otrzymaniu wyniku pozytywnego, nastąpi uruchomienie zbiornika do eksploatacji


Opublikowano dnia 29 marzec 2023 r.

 

Zbiornik został wyczyszczony, uzupełniono ubytki za pomocą specjalistycznych zapraw polimero-betonowych, następnie wyczyszczono, osuszono i wykonano podwójne malowanie farbami dwuskładnikowymi na bazie żywic polimerowych.

W komorze zasuw doszczelniono łączenie komory zasuw ze zbiornikiem, zamontowano cały nowy układ armatury wraz z przepływomierzem magnetycznym firmy Krohne.

Wymieniono całą konstrukcję oraz poszycie daszku ( blacha ) nad komorą zasuw

Wymieniono ogrodzenie wokół zbiornika na nową siatkę wysokości 2 m.

Trwają prace wykończeniowe i przygotowawcze do napełnienia zbiornika wodą:

  •  dokładne mycie zbiornika
  • dezynfekcja zbiornika

Opublikowano dnia 2 lutego 2023 r.

 

Rusza remont zbiornika wodociągowego „PASTERNIK”

Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o. o. informuje, że w lutym 2023r. rozpoczną się prace związane z modernizacją zbiornika wodociągowego „PASTERNIK”. Jest to bardzo istotny i strategiczny element infrastruktury wodociągowej dla prawidłowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Rząska oraz Szczyglice.

Prace modernizacyjne zbiornika są niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i obejmują między innymi prace remontowe: uszczelnienie ścian zbiornika, wymianę armatury, remont komory zasuw oraz remont ogrodzenia.

Remont zbiornika rozpoczynamy w miesiącach zimowych z uwagi na występujący w tym okresie niższy niż w pozostałych porach roku rozbiór wody, aby maksymalnie zminimalizować możliwość negatywnego wpływu na dostawę wody do odbiorców. Remont będzie realizowany od 01.02.2023 r. do 28.04.2023 r.

Zbiornik „Pasternik” wraz z rurociągiem fi 300 o długości ok. 3km i przepompownią wody w Rząsce był wybudowany w latach 80 tych XX wieku. Początkowo zasilał w wodę jednostkę wojskową w Rząsce, następnie sieć wodociągowa została rozbudowana i obecnie dostarcza wodę mieszkańcom Rząski i Szczyglic oraz stanowi rezerwowe źródło wody dla Zabierzowa i dla Balic.

Nasza inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 700 tysięcy złotych brutto.