Podejrzenie skażenia wody w Kleszczowie

Opublikowano dnia 27 sierpień 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU SKAŻENIA WODY W WODOCIĄGU W KLESZCZOWIE

Co się stało?

Z uwagi na podejrzenie skażenia wody w wodociągu zasilającym miejscowość Kleszczów prosimy mieszkańców, aby nie korzystali z wody do celów bytowych (gotowania, picia, mycia itp.)

Czekamy na oficjalne wyniki badań pobranych próbek wody.

Co zrobiliśmy?

  1. Pobraliśmy i przekazaliśmy próbki wody do badań;
  2. Powiadomiliśmy Sołtysa Kleszczowa, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i Wójta Gminy Zabierzów;
  3. Dokonaliśmy inspekcji ujęć wody oraz urządzeń dezynfekujących wodę;
  4. Zwiększyliśmy dawkę dezynfekująca wodę wydobywaną ze studni głębinowych;

Co zrobimy?

  1. Zapewnimy od 15:00 zastępczy punkt poboru wody: nowa Świetlica Wiejska;
  2. Zapewnimy wodę butelkowaną: u sołtysa;
  3. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja a następnie płukanie sieci wodociągowej;
  4. W poniedziałek 29 sierpnia 2022 woda, pobrana z minimum 6 punktów w Kleszczowie, zostanie ponownie zbadana;
  5. W wtorek 30 sierpnia do 15:00 przekażemy mieszkańcom, sołtysowi i wójtowi informację o wynikach badań i dalszych krokach, które zostaną podjęte.

Pismo z dnia 27.08.2022 r.