Ograniczenie powstania kamienia w instalacji ciepłej wody użytkowej

Powstawanie kamienia kotłowego jest spowodowane zmianą równowagi wapienno-węglanowej w wodzie. Po podgrzaniu wody, np. ciepłej wody użytkowej do temperatury ok. 55°C, następuje zachwianie tej równowagi. Wapń obecny w wodzie łączy się z rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla, tworząc osad, tzw. “kamień kotłowy”. Skutecznym sposobem na zmniejszenie ilości powstającego tak osadu jest obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej, najlepiej do 45-50 °C, odpowiednio do indywidualnych wymagań i zachowania komfortu jej użytkowania. Okresowo należy podnieść temperaturę wody do wartości 50-60 °C na czas do 2 godzin w celu utrzymania wymagań higienicznych. Utrzymywanie temperatury  ciepłej wody użytkowej poniżej 50 °C pozwoli na wyraźnie zmniejszenie koszu jej podgrzanie nawet o ponad  20% oraz wydłużenie żywotności urządzeń do przygotowanie i dostarczania ciepłej wody użytkowej.