Ankieta węglowa

Szanowni Państwo,

w dniu 17.10.2022 r. został opublikowany projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na podstawie zapisów niniejszej ustawy gminy będą mogły włączyć się w proces sprzedaży węgla kamiennego, zakupionego po preferencyjnych cenach od spółek Skarbu Państwa. W celu uzyskania wiarygodnych danych na temat zapotrzebowania/zainteresowania mieszkańców naszej Gminy zakupem węgla kamiennego w trybie i po cenie proponowanych ustawą uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.
Wyniki ankiety pozwolą podjąć decyzję o możliwości przystąpienia Gminy Zabierzów do programu.

UWAGA !!! Ankieta nie jest ZAMÓWIENIEM !!!

Ankieta węglowa