Woda w Kleszczowie jest zdatna do picia

Opublikowano dnia 1 wrzesień 2022 r.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy mieszkańców sołectwa Kleszczów, że w wyniku podjętych przez nas działań i na podstawie próbek wody pobranych w dniach od 29 do 31 sierpnia 2022 r., z różnych punktów na sieci wodociągowej i otrzymanych wyników, informujemy, że 

woda w wodociągu spełnia wymagania i jest zdatna do spożycia 

(wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)) 

Wyniki badań wody poniżej: 

Sprawozdanie z badań

Co jeszcze zrobimy? 

  1. Do 10 września 2022 zakończymy prowadzone już prace modernizacyjne w studniach głębinowych             S-1 oraz S-2, mające na celu poprawę bezpieczeństwa wody surowej; 
  2. Do 30 września 2022 zakupimy i zamontujemy lampę UV na ujęciu Kleszczów S-1; 
  3. Zwiększymy częstotliwość pobierania próbek wody do badań – badanie raz w miesiącu (5 razy częściej w porównaniu do wymogów prawa); 
  4. Do końca 2022 zlecimy wykonanie projektu zapasowego zasilania Kleszczowa z Aleksandrowic; 
  5. Do końca 2023 wykonamy zapasowe zasilanie Kleszczowa wodą z Aleksandrowic wg projektu z pkt 4.